Visjon

Målsetningen for Semiaden er å gi deltakerne en lærerik og positiv opplevelse av natur og kultur ved Semsvannet og stimulere barn og voksne til å bli glad i og nysgjerrige på natur- og kulturrikdommen i området.

Arrangementet bygger på NaKuHels filosofi om naturs, kulturens og fellesskapets positive effekt på menneskets fysisk og mentale helse, og på Rotarys verdier om å gjøre en samfunnsinnsats som skaper økt trivsel og bedre livskvalitet for andre.

Aktivitetsdag

Semiaden skal være et tur- og aktivitetstilbud med positive natur- og kulturopplevelser, som samler familier og andre i Semsvannsområdet – Askers 1000 årssted.

Hovedinnholdet retter seg inn med primært til  barn og unge, men tilbudene skal også omfatte voksne deltakere.

Det er et bredt program med turløyper, poster, aktiviteter og underholdning, og hvor mange frivillige lag og organisasjoner er bidragsytere.

Støtte til NaKuHel-senteret

All innsats baserer seg på frivillighet og overskuddet av arrangementet skal i sin helhet gå som støtte til stiftelsen NaKuHel-senteret. (Natur-Kultur og Helse).

NaKuHel tilbyr natur- og kulturopplevelser gjennom deltakelse i sosiale felleskap og et stort antall gruppeaktiviteter. Målet er at deltakerne skal oppnå en positiv helseeffekt, økt trivsel og bedre mestring. NaKuHel fremstår som et viktig virkemiddel innenfor arbeidet med Folkehelsen.

Dette perspektivet gjenspeiles i arrangementet.