Nøkkeltall

Nedenfor vises nøkkeltall for Semiaden (  antall besøkende) for  Semiaden de siste årene.  Overskuddet fra  Semiaden brukes i sin helhet som driftstilskudd til NaKuHel senteret ved Semsvannet i Asker.

År             Antall besøkende

2013                2 000
2012              ca. 5000
2011               2 500
2010              4 500
2009              2 500
2008              3 500
2007              2 000