Interview med Finn Haraldseth

Interview med Finn Haraldseth

Interview med Finn Haraldseth

Entusiast: Finn Haraldseth fra Skaugum Rotaryklubb
Bor:  Alfheim Asker

Aktuell: Engasjert rotaryaner og støttespiller for NaKuHel Asker.

En av gründerne bak Semiaden

Tekst: Geir Lysfjord

 

Temaet er hvordan og hvorfor kom Semiaden i stand?

Finn Haraldseth var sentral i etableringen av forumet Rotarykontakten, hvor målsettingen var å skaffe frivillighetsarbeidet i NaKuHel inntekter.

I møte 4. juledag 2007 drøftet Finn Haraldseth og Håvard Tveitane mulige inntektsbringende aktiviteter.

I kontaktmøte 11. Januar 2007 mellom NaKuHel og rotaryklubbene Nesbru og Skaugum, presenterte Håvard Tveitane et notat som forslag til et felles arrangement basert på ”naturaktiviteter og naturforståelse – for liten og stor”.

Notatet ”natursti” beskriver rammen for et større arrangement med sikte på å tilføre deltakerene (familier) økte kunnskaper om natur, kultur og dyreliv.

Gunnar Gilså foreslo senere navnet ”Semiaden” på arrangementet -inspirert av Olympiaden.

Semiaden arrangeres nå for 10.gang, og er blitt en suksess med 3000 – 5000 deltagere årlig. I starten antok vi at salg av deltagerkart med beskrivelse av løype og poster skulle gi gode inntekter. Videre at frivillighet ville medføre svært lite kostnader. Helt slik ble det kanskje ikke.

Arrangementet har imidlertid skapt årlige sponsorinntekter opp mot

  1. 70 000, hvorav Rotary selv og Asker kommune er trofaste bidragsytere. Semiadens kunstlotteri og servering bidrar også til gode inntekter for NaKuHel, sier Finn.

En gledelig utvikling er tilslutningen til et samarbeide om arrangementet mellom alle 6 rotaryklubbene i vår region Asker, Røyken og Hurum (vår nye kommune !). Det må også fremheves at ca 20 andre frivillige lag og organisasjoner i Asker, bidrar positivt med spennende poster og aktiviteter under Semiaden.

Finn Haraldseth er meieriingeniør fra universitetet på Ås. Han var administrerende direktør i Østlandets Melkesentral og Østlandsmeieriet over en samlet periode på 22 år, et selskap med 2,2 milliarder i omsetning og 700 ansatte.

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.