Semiadelotteriet

I linken under kan du se hvilke flotte bilder du kan vinne i år!

Semiadelotteriet

Skrevet i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Semiadelotteriet

Program og kart for Semiaden 2018 ute nå!

Semiaden nærmer seg med stormskritt, så nå kan vi endelig legge ut program og kart for årets store familiedag! Vi sees 9. september!

Program 2018

Kart 2018

Skrevet i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Program og kart for Semiaden 2018 ute nå!

Interview med Asgeir Wien

Interview med Asgeir Wien

Asgeir Wien

Leder for fiskeutvalget i Asker Jeger og fiskeforening

Bor i Asker

Aktuell: Organisert ”fiskeposten”  fra første året i 2007. Populær post.

Tekst og foto: Geir Lysfjord
Bilde: Asgeir Wien t.h. og Knut Kristiansen, sjef for settefiskanlegget.

Hva er Semiaden for Asker Jeger og Fiskeforening?

Asgeir Wien: Semiaden er arena for å vise vår forvaltning av jakt og fiske i vann og elver i Asker. Her møter vi ”alle” fiskere og jegere som er potensielle nye medlemmer.

Svartdalen Settefiskanlegg ved Semsvannet har ca. 250 settefisk på 250 g hver, klare til å bli satt ut av barn som deltar I Semiaden. De får en unik opplevelse når de holder fisken og setter den ut i Semsvann. De får også prøve å fiske med stang fra brygge.

I anlegget klekkes det ut 30 000 til 40 000 fisk årlig.

Det er 3 størrelser av fisk, 1 åring på 30g, 2 åring og 3 åring på 300-400g.

Vi er opprett for å bevare storørretstammen i Semsvann (5-6 kilo),

og har også stamfisk på 3-4 kg i anlegget. Stamfisk og rogn hentes fra Dikemarksvannene og Sandungen. I Askerelva og i Neselva settes også ut yngel av laks og sjøørret som er klekket i Svartdalen Settefiskanlegg.

Det er alt i alt en fantastisk aktivitet som støttes av Asker kommune.

I Asker er det enestående mulighet for å fiske gratis i Semsvann og i andre vann. I Lille- og Store Sandungen, Damvann og Øyvann må det løses fiskekort. Fiske etter laks og sjøørret i Asker- og Neselven krever også fiskekort. I Sandungen er lettest å få ørret.

Vi har båt som folk kan bruke i Semsvann. Da må man ha kjøpt nøkkel gjennom NJFF sitt «1nøkkel 100 båter» program.

Asker Jeger og Fiskeforening organisere også krepsefisket i Sandungen hver høst. Vi selger krepsekort og kontrollerer krepsingen.

Det arrangeres kurs i fluekasting på Hvalstrand 4 kvelder i mai for kr 400,-.

Med aktivitetene i settefiskanlegget  bidrar vi gjerne til flott program i Semiaden, og blir med også i fremtiden.

Asgeir Wien

Skrevet i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Interview med Asgeir Wien

Interview med Synne Mare Osmundsen

 

Synne Marie Osmundsen-c

Intervju med Synnøve Marie Osmundsen
Bor: Asker
Aktuell: Velger NaKuHel

Tekst og foto: Geir Lysfjord

Velger NaKuHel.
Synnøve Marie Osmundsen er utdannet siviløkonom, statsvitenskap i 1 år, mastergrad fra studier i England, Spania og Frankrike, barneår i Saudi Arabia og England, dansk far og svensk mann. Synnøve Marie er imidlertid hel-norsk.
Hun hadde praksis i FN i 3 mnd, jobbet i biometrifirma (fingeravtrykk), Næringsdepartementet og konsulentfirma frem til 2015.
Er nå i ny jobb hos NaKuHel på Sem i Asker.
Hun valgte bort tempojag og stress som er erstattet med kreativitet og livskvalitet i jobben. Hun og kollegaer bidrar også på Semiaden hvert år.

Hvorfor gjorde du dette brå skiftet i din yrkeskarriere?
Synnøve Marie: Gjennom barnehagen kom jeg i kontakt med NaKuHel som er helhet og kreativitet omkring natur, kultur og helse.
Jeg har vokst opp i utlandet, men har et sterkt forhold til norsk natur fordi jeg har besteforeldre og røtter i en bygd i Nordland. Der var jeg i alle ferier i barneårene. Å jobbe i NaKuHel er som å komme hjem. Jobben her er ganske fjernt fra tilværelsen som konsulent. Hos NaKuHel er det selvpålagt måloppnåelse og mye spennende å ta tak i – alt under paraplyen natur-kultur og helse. Her ligger alle muligheter åpne og arbeidet føles meningsfylt. Jeg kan utforske. og realisere oppgaver. Her er det takhøyde og positivitet. Jeg er et kreativt menneske, så nå blomstrer jeg.

NaKuHel er en åpen og hjertelig møteplass som er til for alle. Et godt sted å være. I Smia kafe, og i NaKuHel-gruppene er det åpenhet, rolig puls, kreativt og produktivt. Folk kan følge sin egen drivkraft. Her kan vi gjøre det vi gjør best. NaKuHel er også arbeidstrening og ny sjanse I livet. Bygge seg opp igjen.

50 % av min jobb er å delta i etablering av en regional kunnskapsarena for helsefremmende aktiviteter (Helsefrem) på Sem. Asker kommune er samarbeidspartner i dette. Helsefrem skal bli en arena for forskningsprosjekter, formidling av best practice innen folkehelsearbeid, debatter, møteplass og konferanser. Den henvender seg til yrkesgrupper som jobber med folkehelse. Aktivitetene starter høsten 2016.
Mye godt får grobunn på NaKuHel.
Bakteppet for mitt nye yrkesvalg er nok savnet etter roen jeg finner på hytta I Nordland. Bestefar som ivrig friluftsmann, fisker og jeger. Fristed fra jobb og stress. Finne tilbake til roen I livet. Det er en gave å kunne oppleve livet med annerledes fokus, slik som i Nordland. Disse opplevelsene har bidratt til valg av NaKuHel.
Derfor er mine barn i NaKuHel-barnehagen hvor naturen er oppholdsted. De opplever fred og nærhet til naturen og utvikler seg selv ute I det fri som den beste starten på livet. For meg er det viktig å tenke nøye gjennom hvilke valg man gjør for egne barn – det er utfordrende.

Skrevet i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Interview med Synne Mare Osmundsen

Interview med Erling Rein

 

Erling Rein Intervju med Erling Rein i Asker og Bærum Boligbyggelag (ABBL)

Stilling: Direktør
Bor: Oslo
Aktuell: Sponsing av Semiaden i 10 år
Tekst og foto: Geir Lysfjord

Hvorfor støtter ABBL Semiaden?

Rein: Mange forespør ABBL om sponsing. I Asker har vi valgt Semiaden fordi den har positivt grunninnhold og retter seg mot barn og familier. Semiaden er samfunnsengasjerende, har lokaltilknytning og dugnadsånd. I Bærum har vi valgt Sandvika byfest. Vi støtter også Frisk Asker hvor ABBL medlemmer får gratis adgang på en utvalgt ABBL kamp. Forøvrig 30% rabatt på Frisk Asker hjemmekamper.

Køtrafikk stanser boligbygging.

Får komunesammenslåing betydning for ABBL?

Rein: Allerede fra høsten 2016 utvider vi vår tilstedeværelse i Røyken og Hurum hvor vi gjerne bygger boliger. Fordi Slemmestadveien og Røykenveien er fult utnyttet, får vi ikke bygge der. I Kunstnerlia på Bondi fikk vi også nei til utbygging selv om det går gangbro over til Borgen stasjon.

ABBL medlemskap til kr. 350,- pr år gir fordeler i markedet.

ABBL mener rimelige boliger for ungdom bør være 30 % rimeligere enn andre boliger. ABBL forbeholder seg gjenkjøpsrett over 10 år, slik at rabatten går videre til neste eier. ABBL bygger også billigere utleieboliger for ungdom. Alle ABBL medlemmer blir informert om ungdomsboliger. Ansenitet gir fortrinnstett.

ABBL har 17000 medlemmer som ønsker bolig nå eller senere. Det er flere medlemmer enn alle politiske partier i Asker og Bærum.

I borettslag og sameier er det synkende interesse for styrearbeid og dugnader. ABBL aktiviserer dugnadsånden som skaper sosiale verdier og reduserer sameiets utgifter.

Skrevet i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Interview med Erling Rein

Interview med Finn Haraldseth

Interview med Finn Haraldseth

Interview med Finn Haraldseth

Entusiast: Finn Haraldseth fra Skaugum Rotaryklubb
Bor:  Alfheim Asker

Aktuell: Engasjert rotaryaner og støttespiller for NaKuHel Asker.

En av gründerne bak Semiaden

Tekst: Geir Lysfjord

 

Temaet er hvordan og hvorfor kom Semiaden i stand?

Finn Haraldseth var sentral i etableringen av forumet Rotarykontakten, hvor målsettingen var å skaffe frivillighetsarbeidet i NaKuHel inntekter.

I møte 4. juledag 2007 drøftet Finn Haraldseth og Håvard Tveitane mulige inntektsbringende aktiviteter.

I kontaktmøte 11. Januar 2007 mellom NaKuHel og rotaryklubbene Nesbru og Skaugum, presenterte Håvard Tveitane et notat som forslag til et felles arrangement basert på ”naturaktiviteter og naturforståelse – for liten og stor”.

Notatet ”natursti” beskriver rammen for et større arrangement med sikte på å tilføre deltakerene (familier) økte kunnskaper om natur, kultur og dyreliv.

Gunnar Gilså foreslo senere navnet ”Semiaden” på arrangementet -inspirert av Olympiaden.

Semiaden arrangeres nå for 10.gang, og er blitt en suksess med 3000 – 5000 deltagere årlig. I starten antok vi at salg av deltagerkart med beskrivelse av løype og poster skulle gi gode inntekter. Videre at frivillighet ville medføre svært lite kostnader. Helt slik ble det kanskje ikke.

Arrangementet har imidlertid skapt årlige sponsorinntekter opp mot

  1. 70 000, hvorav Rotary selv og Asker kommune er trofaste bidragsytere. Semiadens kunstlotteri og servering bidrar også til gode inntekter for NaKuHel, sier Finn.

En gledelig utvikling er tilslutningen til et samarbeide om arrangementet mellom alle 6 rotaryklubbene i vår region Asker, Røyken og Hurum (vår nye kommune !). Det må også fremheves at ca 20 andre frivillige lag og organisasjoner i Asker, bidrar positivt med spennende poster og aktiviteter under Semiaden.

Finn Haraldseth er meieriingeniør fra universitetet på Ås. Han var administrerende direktør i Østlandets Melkesentral og Østlandsmeieriet over en samlet periode på 22 år, et selskap med 2,2 milliarder i omsetning og 700 ansatte.

Skrevet i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Interview med Finn Haraldseth